KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOBİ’lerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla KOSGEB, ‘Yurtdışı Pazar Desteği’ programını başlatmıştır.

Kimler başvurabilir?

Kobi Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, KOSGEB’e kayıtlı, Kobi Bilgi Beyannamesi onaylı, aktif gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.

Destek oranı ve miktarı nedir?

Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır:

1 – Personel gideri:

Ön lisans: 2.525,74 TL, lisans: 3.030,89 TL, yüksek lisans: 3.536,03 TL,

Doktora: 4.041,18 TL.

Proje kapsamında en fazla 4 personel için destekten yararlanılabilir.

Toplam destek tutarı üst limiti: 100 bin TL.

Toplam destek tutarının azami yüzde 30’u olabilir.

Destekleme oranı: Hibe yüzde 100

2 – Yazılım ve donanım gideri

 • Yazılımın lisans bedeli
 • Proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli
 • Bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli
 • Yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Donanım giderleri kapsamında aşağıdaki harcamalar destek kapsamındadır:
 • Sunucu (server)
 • Masaüstü bilgisayar
 • Dizüstü bilgisayar
 • Yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri

Toplam destek tutarı üst limiti: 100 bin TL

Destekleme oranı: Hibe yüzde 70

Geri ödemeli destek: Yüzde 30

3 – Uluslararası pazarlara yönelik tanıtım gideri

 • KOSGEB Başkanlığı tarafından belirlenen E-ticaret sitelerine üyelik giderleri
 • Dijital reklam/tanıtım giderleri
 • Yurtdışı basılı reklam (gazete, dergi) giderleri
 • Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerin
 • İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderleri

Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

Toplam destek tutarı üst limiti: 100 bin TL

Destekleme oranı: Hibe yüzde 70

Geri ödemeli destek: Yüzde 30

4 – Yurtdışı fuar ve seyahat giderleri

 • İşletmelerin yer kirası
 • Stant kurulumu
 • Nakliye, depolama, enerji giderleri
 • Fuar görevlilerinin Konaklama ve Ulaşım giderleri
 • Yurtdışı iş seyahati, yurt dışı kongre/konferans/ sempozyum katılımına ilişkin katılımm, konaklama ve ulaşım giderler desteklenmektedir.

Toplam destek tutarı üst limiti: 150 bin TL

Destekleme oranı: Hibe yüzde 70

Geri ödemeli destek: Yüzde 30

5 – Test, analiz ve belgelendirme giderleri

 • Yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz hizmetleri
 • Belge başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderleri.

Toplam destek tutarı üst limiti: 100 bin TL

Destekleme oranı: Hibe yüzde 70

Geri ödemeli destek: Yüzde 30

6 – Hizmet alımı giderleri

 • Eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Tasarım giderleri
 • Yurtdışı marka tescil giderleri
 • Numunenin yurtdışına gidiş nakliye giderleri

Toplam destek tutarı üst limiti: 100 bin TL

Destekleme oranı: Hibe yüzde 70

Geri ödemeli destek: Yüzde 30

Toplam destek tutarı

Üst limit: 300 bin TL

Hibe: 210 bin TL

Geri ödemeli destek: 90 bin TL

BİLGİ:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

Online başvuru sistemi: https://edevlet.kosgeb.gov.tr

 

Sanal Ofis Online